آرشیو روزانه: آذر ۲۰, ۱۳۹۸

درمان ایسکمی روده

درمان ایسکمی روده ایسکمی روده، انواعی از شرایط را شامل می شود که در آن ها، خونرسانی به روده به دلیل انسداد رگ های خونی و یا سرخرگ ها کاهش می یابد. ایسکمی روده، می تواند روده کوچک، روده بزرگ (کولون) و یا هر دو را درگیر کند. ایسکمی روده، اختلال جدی است که می […]

read more »
Call Now Button