بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و درگیر کووید 19

– آیا افراد مبتلا به بیماری التهابی روده بیشتر در معرض عفونت با SARS- CoV- 2 یا کووید 19 قرار دارند؟

– آیا التهاب روده می تواند بر طول دوره کووید 19 تاثیر بگذارد؟

– در صورت ابتلا به بیماری التهابی روده و کرونا (کووید 19)، چه عوارضی در انتظار خواهد بود؟

– آیا درمان های بیماری التهابی روده، بر احتمال بروز عفونت SARS- CoV- 2 تاثیر می گذارد؟

بیماران مبتلا به بیماری التهابی روده و کووید 19، باید درمان های بیولوژیکی را به بعد از برطرف شدن علائم به تاخیر بیندازند. بیماران مبتلا به بیماری التهاب روده که تست SARS- CoV-2 آن ها مثبت می شود، اما علائمی از کووید 19 را ندارند، باید مصرف متوترکسات، توفاسیتینیب و هم چنین درمان های بیولوژیکی را به مدت دو هفته به تاخیر بیندازند و در این بازه زمانی، علائم بررسی گردد.

حال این سوالات پیش می آید:

– آیا افراد مبتلا به بیماری التهابی روده بیشتر در معرض عفونت با SARS- CoV- 2 یا کووید 19 قرار دارند؟

– آیا التهاب روده می تواند بر طول دوره کووید 19 تاثیر بگذارد؟

– در صورت ابتلا به بیماری التهابی روده و کرونا (کووید 19)، چه عوارضی در انتظار خواهد بود؟

– آیا درمان های بیماری التهابی روده، بر احتمال بروز عفونت SARS- CoV- 2 تاثیر می گذارد؟

 

به نظر نمی رسد که افراد مبتلا به بیماری التهابی روده بیشتر در معرض SARS- CoV- 2 و یا کووید 19 باشند.
افراد مبتلا به بیماری التهابی روده و SARS- CoV- 2 نباید درمان خود را قطع کنند.
افراد مبتلا به بیماری التهابی روده که درگیر SARS- CoV- 2 می شوند، اما علائمی از کرونا را ندارند، باید مصرف متوترکسات، توفاسیتینیب و هم چنین درمان های بیولوژیکی را به مدت دو هفته به تاخیر بیندازند و در این بازه زمانی، علائم بررسی گردد.
درمان می تواند بعد از رفع کامل علائم و منفی شدن تست کرونا مجدد آغاز شود.
شدت علائم کووید 19 و بیماری التهابی روده باید بررسی گردد تا ارزیابی روند درمان کووید 19 و یا تشدید درمان های بیماری التهابی روده مشخص گردد.

دکتر امیرسعید صادقی

فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران در مقطع فوق تخصصی گوارش و کبد. در سال ۹۰ با رتبه اول در امتحان ورودی فوق تخصص گوارش و کبد وارد دانشگاه تهران شدم و در سال ۹۲ با موفقیت در امتحان بورد فوق تخصصی گوارش با کسب رتبه سوم تحصیلات خود رو به پایان رساندم. فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مقطع تخصص بیماریهای داخلی و بورد تخصصی داخلی در سال ۸۸ فارغ التحصیل شدم.

پاسخ

مدت زمان مطالعه ۲ دقیقه
Call Now Button