تشخیص و درمان آشالازی

آشالازی، اختلالی است که مری را درگیر می کند. مری لوله ای است که مواد غذایی از طریق آن از دهان وارد معده می شوند. در قسمت انتهایی مری که به معده متصل می باشد، عضلاتی به نام عضلات اسفنکتر وجود دارد. با تنگ شدن این عضلات، غذا از مری به معده نمی رسد.در صورت […]

read more »
Call Now Button