چاقی مفرط به چه معناست؟

چاقی مفرط به چه معناست؟ پزشکان جهت تعیین وزن بدنی سالم از واحدی به نام شاخص توده بدنی (BMI) استفاده می کنند. در صورتی که وزن بدنی فرد نسبت به قد او بسیار بیشتر باشد، چاق در نظر گرفته خواهد شد. شاخص توده بدنی، وزن ایده آل را با توجه به قد نشان می دهد. […]

read more »
Call Now Button