همه چیز درمورد بیماری پانکراتیت

پانکراتیت التهاب لوزه المعده (پانکراس) را پانکراتیت می نامند. پانکراس، غده طویل و مسطحی است که پشت معده و در قسمت جلوی شکم واقع شده است. پانکراس با تولید آنزیم هایی به روند هضم و با تولید هورمون به تنظیم روند پردازش قند (گلوکز) کمک می کند. پانکراتیت، می تواند به صورت حاد باشد، بدین […]

read more »
Call Now Button