پیوند کبد چه زمانی باید انجام شود؟

پیوند کبد، نوعی شیوه جراحی است که در آن، کبد سالم جایگزین کبد آسیب دیده می شود. در پروسه پیوند، کبدی را که دیگر به درستی کار نمی‌کند برداشته و با کبد سالم اهدا کننده یا بخشی از کبد سالم از یک فرد اهدا کننده زنده، جایگزین می‌کنند. کبد، بزرگترین اندام داخلی بدن است کارکرد […]

read more »
Call Now Button