عفونت انگلی در کودکان از علت تا درمان

عفونت انگلی در کودکان علت عفونت انگلی در کودکان چیست؟ آیا راهی برای پیشگیری از عفونت انگلی در کودکان وجود دارد؟ • انگل روده ای، در روده و یا سایر قسمت های بدن زندگی می کند. • نوشیدن آب غیر بهداشتی، احتمال ابتلا به انگل های روده ای را افزایش می دهد. • در کودکانی که به […]

read more »
Call Now Button