از سرطان کبد چه می دانید؟

سرطان کبد سرطان کبد، زمانی ظاهر می شود که سلول های طبیعی موجود در کبد، تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شوند و رشد آن ها از کنترل خارج خواهد شد. کبد، عضوی است که در سمت راست و فوقانی شکم واقع شده است. ابتلا به بیماری مزمن کبدی، احتمال بروز سرطان کبد را […]

read more »
Call Now Button