سرطان زبان

سرطان زبان سرطان زبان زمانی اتفاق می افتد که سلول های طبیعی موجود در زبان، تبدیل به سلول های غیر طبیعی می شوند و به رشد خود ادامه می دهند. در برخی موارد، سرطان زبان در افراد مبتلا به لوکوپلاکی نیز دیده می شود. این بیماری با ضایعات سفید وخاکستری رنگ بر روی زبان همراه […]

read more »
Call Now Button