درمان ایسکمی روده

ایسکمی روده، انواعی از شرایط را شامل می شود که در آن ها، خونرسانی به روده به دلیل انسداد رگ های خونی و یا سرخرگ ها کاهش می یابد. ایسکمی روده، می تواند روده کوچک، روده بزرگ (کولون) و یا هر دو را درگیر کند.ایسکمی روده، اختلال جدی است که می تواند با درد و […]

read more »
Call Now Button