فیستول مقعد چیست؟

فیستول مقعد فیستول مقعد، کانالی است که ما بین غدد مقعدی و ناحیه ای که آبسه تشکیل شده، ایجاد می شود. آبسه مقعدی، توده چرکی است که در ناحیه مقعد ایجاد می شود و زمانی شاهد بروز آن خواهیم بود که غدد موجود در داخل مقعد عفونی شوند. دکتر امیر سعید صادقی، فوق تخصص گوارش و […]

read more »
Call Now Button