مسمومیت غذایی

مسمومیت غذایی مسمومیت غذایی، بیماری است که با علائمی مانند ‌تهوع، استفراغ و ‌اسهال همراه می باشد. این نوع مسمومیت عمدتا به دلیل ‌مصرف مواد غذایی آلوده با باکتری ها، ویروس ها و انگل ایجاد می‌شود. نوروویرس ها، یکی از شایع ترین علل بروز مسمومیت غذایی هستند. سالمونلا و ‌اشریشیا کلای، دو ‌نوع باکتری هستند […]

read more »
Call Now Button