اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک

اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک حرکات روده ای آبکی و رونده، اسهال نام دارد که ممکن است سه مرتبه در طول روز و یا بیشتر اتفاق بیفتد. علل مختلفی در بروز اسهال دخیل هستند. اسهال ناشی از مصرف آنتی بیوتیک، در طول دوران مصرف آنتی بیوتیک و یا بعد از پایان دوره مصرف آنتی […]

read more »
Call Now Button