علت گیر کردن غذا در گلو و درمان آن

گیر کردن غذا، اصطلاح پزشکی است که برای مشکلات بلع به کار می رود. در برخی موارد، گیر کردن غذا به دلیل سریع خوردن غذا و یا خوب نجویدن غذا اتفاق می افتد. اما این اختلال می تواند نشانه ای باشد از سایر مشکلات پزشکی و به همین خاطر، فرد باید تحت درمان قرار بگیرد. […]

read more »
Call Now Button